Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat terapii substytucyjnej realizowanej w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z głównymi celami terapii substytucyjnej oraz korzyściami, jakie wynikają z jej stosowania. Opisane zostały najważniejsze metody leczenia i etyczne podstawy leczenia substytucyjnego w jednostce penitencjarnej.

Kurs kierujemy do lekarzy pracujących w jednostkach penitencjarnych, lekarzy kontraktowych, pracowników więziennej służby zdrowia, administracji, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się sprawowaniem opieki nad osobami uzależnionymi od opiatów, objętymi leczeniem substytucyjnym.

 

Przed rozpoczęciem kursu przeczytaj krótki podręcznik użytkownika dostępny na tej stronie.

Kliknij tutaj aby wejść do kursu. Kurs wymaga rejestracji/logowania. Jest także dostępny w trybie gościa (bez konieczności rejestracji).